توسعه ی افزونه ها

تغییرات در جوملا و افزونه های آن باید به صورتی باشد که شما بدون هیچ ترسی بتوانید سیستم های خود را بروز رسانی کنید.

ادامه مطلب